Μοναχικοί διαβάτες, written by KAPARDELI EFTICHIA at Spillwords.com

Μοναχικοί διαβάτες

Μοναχικοί διαβάτες

written by: KAPARDELI EFTICHIA

 

Μοναχικοί διαβάτες εμείς
σε ένα κομμάτι ουρανού
ανταμώνουμε με ευγνωμοσύνη
στο βλέμμα του Θεού

***

Στα αρώματα της μέρας
τα χρυσά τα κόκκινα
τα γαλάζια
ήσυχα πλαγιάζουν
στο χώμα

Δεν θέλω πια τις μεγάλες
νύχτες με τις σιωπηλές
γερασμένες γωνιές
Θα σμιλέψω τα πρόσωπα
της ζωής μου
στις μεγάλες πολιτείες
των ανθρώπων με την
τρυφερότητα της αγάπης
σε βαθιές αγαπημένες
αγκαλιές

Kapardeli Eftichia

Kapardeli Eftichia

Kapardeli Eftichia from Greece living in Patras is a Poet, Writer, Editor, Anthologist and published Author having a long literary, poetic, scholastic and artistic career of global repute. Globally recognized, honored and awarded Kapardeli Eftichia is also a Doctor of Arts and Culture from ARTS AND CULTURE WORLD ACADEMY. She writes poetry, stories, short stories, haiku and essays bilingually in Greek and English. He has a degree as an art conservator 2021. She studied journalism from A.K.E.M. and achieved many awards in national competitions. She is a renowned anthologist and has many national and international anthologies to her credit. She is a member of the World Poets’ society and poetas del mundo and member of the IWA chaired by Teresinka Pereira where had been selected the best translator. She is a member of BOARD OF DIRECTORS of the magazine ATUNIS GALAXY POETRY. She is the General Secretary of Poetry and Literature World Vision. Kapardelli Eftichia is the owner of numerous awards since 2006 writing from Greece in international competitions. Her poems have been translated into many languages. She has published 17 books in a private collection without selling them.
Kapardeli Eftichia

Latest posts by Kapardeli Eftichia (see all)