A Symbol, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Mojo0306

A Symbol

A Symbol

written by: Eliza Segiet

translated by: Ula de B.

 

To Banksy

 

Silent,
can’t hear,
and yet
staring at people’s indifference
– speaks.
Through symbol of an unusual earring,
she alerts the world
– vigilance is needed every day.

An enemy
might come out from hiding,
to surprise us.

Deaf to reality
might miss their time,
in which every day
they have a chance
to do something,
for sunrise
to always be brightness.

Symbol

written by: Eliza Segiet

 

Banksy’emu

 

Milczy,
nie słyszy,
a jednak
wpatrzona w obojętność ludzi
– przemawia.
Symbolem niezwykłego kolczyka
alarmuje świat
czujność jest potrzebna codziennie.

Nieprzyjaciel
może wyjść z ukrycia,
by nas zaskoczyć.

Głusi na rzeczywistość
mogą przegapić swój czas,
w którym każdego dnia
mają szansę
zrobić coś takiego,
by świt
zawsze był jasnością.

 

NOTE:

Photography: Mojo0306 / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Artwork: Banksy (Girl with a Pearl Earring)

Latest posts by Eliza Segiet (see all)