A Symbol, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Mojo0306

A Symbol

A Symbol

written by: Eliza Segiet

translated by: Ula de B.

 

To Banksy

 

Silent,
can’t hear,
and yet
staring at people’s indifference
– speaks.
Through symbol of an unusual earring,
she alerts the world
– vigilance is needed every day.

An enemy
might come out from hiding,
to surprise us.

Deaf to reality
might miss their time,
in which every day
they have a chance
to do something,
for sunrise
to always be brightness.

Symbol

written by: Eliza Segiet

 

Banksy’emu

 

Milczy,
nie słyszy,
a jednak
wpatrzona w obojętność ludzi
– przemawia.
Symbolem niezwykłego kolczyka
alarmuje świat
czujność jest potrzebna codziennie.

Nieprzyjaciel
może wyjść z ukrycia,
by nas zaskoczyć.

Głusi na rzeczywistość
mogą przegapić swój czas,
w którym każdego dnia
mają szansę
zrobić coś takiego,
by świt
zawsze był jasnością.

 

NOTE:

Photography: Mojo0306 / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Artwork: Banksy (Girl with a Pearl Earring)

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)