And Began So Nicely by Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska at Spillwords.com

And Began So Nicely

And Began So Nicely

written by: Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska

translated by: Karolina Wiktorowska

 

Whatever you wanted to give to the world today – I do not listen.
walk in the meadows, screaming quail, our laugh
bouncing from the grass. floating over the ground lilacs, but well
it is May – for the delay does not intend to apologize.
and chick on the footpath, with a belly sized as egg, (as his
twin brother has not hatch yet) dead by the time
I moved it onto the lawn. touch activated touch. bald
wings fluttered, shaking head and thought: kill
or let to die? on the way home the banner advertising
a milk dessert: you can be, whoever you want.

 

A zaczęło się tak przyjemnie

 

Cokolwiek chciałeś dziś świecie przekazać – nie słucham.
spacer po łąkach, wrzaskliwa przepiórka, nasz śmiech
odbijający się od traw. unoszące nad ziemię bzy, ale przecież
to w końcu maj – za spóźnienie nie zamierza przepraszać.
i pisklę na chodniku, z brzuchem wielkości jaja, (jakby
jeszcze nie zdążył wykluć się brat bliźniak) martwe do czasu
aż przeniosłam je na trawnik. dotyk uruchomił dotyk. łyse
skrzydła zatrzepotały, zachybotała główka i myśl: zabić,
czy pozwolić umrzeć? w drodze do domu baner reklamowy
deseru mlecznego: możesz zostać, kimkolwiek chcesz.

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – poet, playwright, editor, finished Literary and Art postgraduate studies held in the department of Polish studies at the Jagiellonian University in Krakow.
The author of Poemik “and here, and here” awarded in the competition organised by the City of Krakow on a book poetic's debut in 2014. The book was also nominated to the Golden Point of Poetry Prize in 2015. And author “Szczęściodoły” and “Troika”. Published in collective works, as well as in literary magazines like: Lamelii, Kozirynek, Migotania, Nowa Okolica Poetów, Tygiel Kultury, sZAFa, Wyspa, Inter, Kwartalnik Artystyczny, Cegła, Gazeta Kulturalna, ArtPapier, Dialog, Afront, Gazeta Bieszczadzka, FUSS, Helikopter, bregArt and others.
She writes radio-plays, songs and arts for children. Audio books which she is author (14 episodes) "The history of children" are available on 'Historia dla Dzieci'.
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska

Latest posts by Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska (see all)