Avatar, poetry written by Marian Dziwisz at Spillwords.com
Talbot Hughes (Echo)

Avatar

Avatar

written by: Marian Dziwisz

 

Narcissus in his reflection
– in love till death
and Echo in love
– in love with her own voice,
which, reflected from the trees,
carries itself through the dew
and returns to her,
have already met in the new time
to create from themselves
an eternal man,
who does not eat, does not drink,
nor breathes,
lives by waves of light and ether.
Wounded does not feel pain.
Hit by an arrow he regains life.
Today almost everyone
– has their own profile on Facebook
– their Avatar who lives
And sometimes messes around –
but he’s just
a mere reflection
– of a character and a voice.
And the one who created him
– feels the same about him.
He loves it when someone likes it
and hates if someone hates him.

Awatar

written by: Marian Dziwisz

 

Narcyz w swoim odbiciu
– na śmierć zakochany
i Echo rozkochana
– w swoim własnym głosie,
który od drzew odbity,
po rosie się niesie
i do niej powraca,
spotkali się już w nowym czasie
by stworzyć z samych siebie
wiecznego człowieka,
który nie je nie pije,
ani nie oddycha,
falami światła i eteru żyje.
Raniony bólu nie czuje.
Trafiony strzałą odzyskuje życie.
Dziś niemal każdy
– ma swój profil na Facebooku
– swojego Awatara, który żyje
I czasami psoci –
ale jest przecież tylko
zwyczajnym odbiciem
– postaci i głosu.
I ten kto go stworzył
– tożsamy się z nim czuje.
Kocha gdy ktoś go lajkuje
i nienawidzi jeśli go hejtuje.

Latest posts by Marian Dziwisz (see all)