Cloudiness, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Cloudiness

Cloudiness

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

I hide
in the silence
of the uncertainty of tomorrow,
I am glad,
that today the sky is
above me.
I tell a tale from the clouds,
although I do not know
how it ends.
The wind gives an ending,
until the sky does not open
– I look,
because I see shapes in the sky from down below.

Beautiful are cloudy travels
and cloudiness of the sky
is beautiful.

Chmurność

written by: Eliza Segiet

 

Chowam się
w ciszy
niepewności jutra,
cieszę się,
że dzisiaj nade mną jest
niebo.
Opowiadam bajkę z chmur,
choć nie wiem
jak się skończy.
Wiatr daje zakończenie,
póki niebo się nie otworzy
– patrzę,
bo w niebie widzę kształty z ziemi.

Piękne są chmurne podróże
i chmurność nieba
jest piękna.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)