Confessionals, micropoetry by Izabella T. Kostka at Spillwords.com

Confessionals

Confessionals

written by: Izabella T. Kostka

 

I am covered in silence
against world noise
darkness knows my sins
forgives,

houses shrouded in the sky
they are confessionals
we kneel in them weary
of the road.

Konfesjonały

written by: Izabella T. Kostka

 

Okrywam się ciszą
przed hałasem świata
ciemność zna me grzechy
wybacza,

spowite niebem domy
to konfesjonały
przyklękamy w nich strudzeni
drogą.

Latest posts by Izabella T. Kostka (see all)