Constellations written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Constellations

Constellations

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

He missed out on life.
He forgot that it passes so fast.

He said:
when I was still big
I did not reach for them.

Today I know,
that it will be easier for me to pick mushrooms
than point at the clouds with my finger.

But he also knows
that he can no longer stand up straight.
The time has passed
when he could
watch the constellations of stars.

 

Konstelacje

 

Przegapił życie.
Zapomniał, że tak szybko przemija.

Powiedział:
kiedy byłem jeszcze duży
nie sięgałem po nie.

Dzisiaj już wiem,
że łatwiej mi będzie zbierać grzyby
niż palcem pokazać chmury.

Ale też wie,
że już nie uda mu się wyprostować.
Umknął czas
kiedy mógł
oglądać gwiezdne konstelacje.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)