Dreams Are No Longer Riding A Tram, poetry by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com
Adam Borkowski

Dreams Are No Longer Riding A Tram

Dreams Are NO Longer Riding A Tram

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

a projectile hits the vehicle
all for nothing
end of that world
the war is near to us
finish of the route
the street gurgles like a volcano
Franz Kafka’s people get on the tram
they ride endlessly
controllers of the darkness
K A F K A R N A

Marzenia Już Nie Jeżdżą Tramwajem

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

w pojazd uderza pocisk
wszystko na nic
koniec tamtego świata
wojna blisko nas
finisz trasy
ulica bulgoce jak wulkan
do tramwaju wsiadają ludzie Franza Kafki
jeżdżą bez końca
kontrolerzy mroku
K A F K A R N A

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)