Faith, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Faith

Faith

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

I saw death.
A man did not die,
but the faith in him.

I saw a fall.
Yesterday of a man
– today of the people.

Elements
are not our work.

We create hatred,
– which kills.

Wiara

written by: Eliza Segiet

 

Widziałam śmierć.
Nie umierał człowiek,
lecz wiara w niego.

Widziałam upadek.
Wczoraj człowieka
– dzisiaj ludzi.

Żywioły
nie są naszym dziełem.

Tworzymy nienawiść,
– która zabija.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)