Faith, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Faith

Faith

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

I saw death.
A man did not die,
but the faith in him.

I saw a fall.
Yesterday of a man
– today of the people.

Elements
are not our work.

We create hatred,
– which kills.

Wiara

written by: Eliza Segiet

 

Widziałam śmierć.
Nie umierał człowiek,
lecz wiara w niego.

Widziałam upadek.
Wczoraj człowieka
– dzisiaj ludzi.

Żywioły
nie są naszym dziełem.

Tworzymy nienawiść,
– która zabija.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)