If you had no body, written by Janina Osewska at Spillwords.com

If You Had No Body

if you had no body

written by: Janina Osewska

translated by: Karol Chojnowski and Desmond Graham

 

if you had no body
and I was a soul
the painter would paint a safety-pin
fastening clouds

if he wanted
to picture memory
it would be the heat of a meadow
and a stair-rail to heaven

gdybyś nie miał ciała

written by: Janina Osewska

 

gdybyś nie miał ciała
i ja byłabym duszą
malarz namalowałby agrafkę
spinającą obłoki

gdyby zechciał
zobrazować pamięć
byłby to żar łąki
i poręcz schodów do nieba

Latest posts by Janina Osewska (see all)