Inverted Time, written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Inverted Time

Inverted Time

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

What am I doing here?
Am I amusing myself?
I’m looking for youth
among young people.
Mental mirages are like
flights between good and evil.
I listen to stories
about the wonders of the future.

What am I doing here?
Am I taking my time?
I’m looking for old age
among old people.

Life is not a pendulum
and never comes back.
Remains
the motion of memory and oblivion.

And I,
listen to
what is still left –
inverted time.

Odwrócony czas

written by: Eliza Segiet

 

Co ja tutaj robię?
Zajmuję sobie czas?
Szukam młodości
wśród młodych ludzi.
Myślne miraże są jak
awiacje w dobro i zło.
Słucham opowieści
o cudach przyszłości.

Co ja tutaj robię?
Zajmuję sobą czas?
Szukam starości
wśród starych ludzi.

Życie to nie wahadło
i nigdy nie wraca.
Pozostaje
ruch pamięci i niepamięci.

A ja,
słucham tego
co jeszcze zostało –
odwróconego czasu.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)