Iron written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Iron

Iron

 written by: Eliza Segiet

@eliza.segiet

translated by: Artur Komoter

 

for professor Bogumila Rouba

 

In the apparent space of life
the iron had a soul,
that did not die
not even slowly.

Only an emaciated hand
got cold on an empty table.

On both sides of the wall
telepathy associated
ashes with life.

Remember, my grandson,
you were born a human,
but once there was war,

and on it new homes were sown.

 

Żelazko  

 

W pozornej przestrzeni życia
żelazko miało duszę,
która nie umierała
nawet powoli.

Tylko wychudzona ręka
stygła na pustym stole.

Po obu stronach muru
telepatia łączyła
prochy i życie.

Pamiętaj wnuku
urodziłeś się człowiekiem,
ale kiedyś była wojna,

na niej posiano nowe domy.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)