• Rate this poetry
Sending
User Review
5 (13 votes)

Iron

 written by: Eliza Segiet

@eliza.segiet

translated by: Artur Komoter

 

for professor Bogumila Rouba

 

In the apparent space of life
the iron had a soul,
that did not die
not even slowly.

Only an emaciated hand
got cold on an empty table.

On both sides of the wall
telepathy associated
ashes with life.

Remember, my grandson,
you were born a human,
but once there was war,

and on it new homes were sown.

 

Żelazko  

 

W pozornej przestrzeni życia
żelazko miało duszę,
która nie umierała
nawet powoli.

Tylko wychudzona ręka
stygła na pustym stole.

Po obu stronach muru
telepatia łączyła
prochy i życie.

Pamiętaj wnuku
urodziłeś się człowiekiem,
ale kiedyś była wojna,

na niej posiano nowe domy.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)

  • Brink - September 23, 2020
  • Desk - August 19, 2020
  • Soap - July 15, 2020
Read previous post:
Walking At Night written by Evelyn at Spillwords.com
Walking At Night

Walking at Night written by: Evelyn @sanepoet   holding hands as we tread the narrow path in a black night...

Close