It Was The Same, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

It Was The Same

It Was The Same

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

There will no longer be home,
smoke from the chimney.
There will be no tomorrow.
Rotten beams
cannot withstand the pressure of time.
In the crooked house
a hunched woman
– waits.

It’s like it used to be,
out there behind the house flows a river.
Only now
the children do not have time to look at old age.

Time took away youth
– like the night takes away the evening.

There is no longer smoke from the chimney,
no chimney,
and there behind the house
still flows a river.

Było Tak Samo

written by: Eliza Segiet

 

Nie będzie już domu,
dymu z komina.
Nie będzie jutra.
Zmurszałe belki
nie wytrzymują naporu czasu.
W przechylonym domu
zgarbiona kobieta
– czeka.

Jest tak, jak było kiedyś,
tam za domem płynie rzeka.
Tylko teraz
dzieci nie mają czasu patrzeć na starość.

Czas zabrał młodość
– jak noc zabiera wieczór.

Nie ma już dymu w kominie,
nie ma komina,
a tam za domem
wciąż płynie rzeka.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)