Nie Zasmucaj... a poem by Danuta Czerwińska Murawska at Spillwords.com
Emilia Baczynska

Nie Zasmucaj…

Nie Zasmucaj…

written by: Danuta Czerwińska Murawska

 

Nie zasmucaj mojego dnia
O świcie rozdartego promieniami słońca
Nie zasmucaj godziny za godziną
Z zegara na wierzy Mariackiej
Wygranej hejnałem
Nie zasmucaj dni chleba powszedniego
Z kalendarza od Artemidy do Ateny
Nie zasmucaj moich oczu
Wypatrujących wczorajszych chwil bezimiennych
Z nadzieją na dzisiejsze jutro
Nie zasmucaj słów niewypowiedzianych
Szeptem okradanych z prawd
Nie zasmucaj moich pragnień
Obmywanych łzą zadośćuczynienia
Za wolność twoją i naszą
Nie zasmucaj drogi, którą podążam
Z bagażem kłamstw Ukrytych za zakrętem zasad moralności
Nie zasmucaj zamkniętych myśli
W szponach orła bialego
Okaleczonego hedonistycznym nurtem świata
Nie zasmucaj, proszę…
Bo przecież
Ileż można tego smutku znieść?!
Ukrytego pod maską
brata bliźniaka na podobieństwo…
Własnych konfabulacji

Danuta Czerwińska Murawska

Danuta Czerwińska Murawska

Danuta Czerwińska-Murawska – poetka, prozatorka, eseistka, biografka, autorka wielu wierszy, powieści, opowiadań i bajek dla dzieci. Uwielbia wszystko to, co piękne i zatrzymuje cudowne chwile na fotografiach. Lubi dobrą książkę i film. Spacery, spotkania i rozmowy z przyjaciółmi. Fascynuje ją obserwowanie ludzi i ich zachowania. Są bogactwem dla prozy, którą tworzy. Miłośniczka Kujaw. Urodziła się i mieszka do dziś w starym grodzie Króla Władysława I Łokietka w Brześciu Kujawskim. Dużo pisze i wydaje. W jej dorobku literackim znajdują się między innymi: tomiki poetyckie: „Dajcie mi nadzieję”, w druku: „Leć motylu leć…”; „Legenda o Brześciu Kujawskim”, biografia „Głos z wygnania, czyli życie i praca Feliksa Rembiałkowskiego”, cykl: „Wielcy Małych Ojczyzn”. Na podstawie jej książki pisane są pracę magisterskie. Prowadziła prelekcje na wyższych uczelniach. Organizatorka wielu spotkań autorkich i poetyckich. Przez długie lata była wolontariuszką w Zakładzie Karnym i współpracowała z Klubem Poetyckim „Bartnicka 10” we Włocławku. Jest pomysłodawczynią i współtwórcą Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach i od 15 lat zasiada w jury konkursu, jak i w wielu innych konkursach. Współzałożycielka Kujawsko-Pomorskiego Związku Literatów we Włocławku i jego wiceprezes. W 2020 roku założyła grupę poetycko-artystyczną HORYZONTY. Na Facebook, ma swoją stronę „Moje Pisanie-Mój Świat”.
Danuta Czerwińska Murawska

Latest posts by Danuta Czerwińska Murawska (see all)