Power of Wisdom, a poem by Eliza Segiet at Spillwords.com
Travis Rupert

Power of Wisdom

Power of Wisdom

written by: Eliza Segiet

translated by: Ula de B.

 

To Tatyana Fazlalizadeh

 

Gender nor skin color
can’t be igniters of aggression
Experiencing the world,
without torment from anyone,
is a human right.
When being broken
must through power of wisdom
fight the lack of understanding.

Defensive force
doesn’t come from the void
because
the body’s color is but a hull.
Inside it live
memories, plans,
dignity,
which must not be taken away

Moc Mądrości

written by: Eliza Segiet

 

Tatyanie Fazlalizadeh

 

Płeć czy kolor skóry
nie mogą być zapalnikiem agresji.
Doświadczanie świata,
bez nękania przez kogokolwiek,
to prawo człowieka.
Kiedy jest łamane,
trzeba mocą mądrości
walczyć z niezrozumieniem.

Obronna siła
nie wywodzi się z pustki,
bo
barwa ciała to tylko łupina.
W niej żyją
wspomnienia, plany,
godność,
których nie wolno odbierać.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)