Power of Wisdom, a poem by Eliza Segiet at Spillwords.com
Travis Rupert

Power of Wisdom

Power of Wisdom

written by: Eliza Segiet

translated by: Ula de B.

 

To Tatyana Fazlalizadeh

 

Gender nor skin color
can’t be igniters of aggression
Experiencing the world,
without torment from anyone,
is a human right.
When being broken
must through power of wisdom
fight the lack of understanding.

Defensive force
doesn’t come from the void
because
the body’s color is but a hull.
Inside it live
memories, plans,
dignity,
which must not be taken away

Moc Mądrości

written by: Eliza Segiet

 

Tatyanie Fazlalizadeh

 

Płeć czy kolor skóry
nie mogą być zapalnikiem agresji.
Doświadczanie świata,
bez nękania przez kogokolwiek,
to prawo człowieka.
Kiedy jest łamane,
trzeba mocą mądrości
walczyć z niezrozumieniem.

Obronna siła
nie wywodzi się z pustki,
bo
barwa ciała to tylko łupina.
W niej żyją
wspomnienia, plany,
godność,
których nie wolno odbierać.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)