Puddles, poetry written by Janina Osewska at Spillwords.com

Puddles

Puddles

written by: Janina Osewska

translated by: Karol Chojnowski and Desmond Graham

 

To Wisława Szymborska

 

I remember well from my childhood

that joy
when it rained in summer and warm streams
joined heaven and earth like ribbons

I ran out without coat without shoes
lifted up my hands and stood
in the parallel of falling and standing

I became a raindrop
soaking into earth
evaporating cloudwards

when a gap broke open the sky
and the leaden puddles shone
I entered their mystery

the calm on the surface dependent on me
I paddled or wiggled a toe
maker of my world

independence and joy
are like an umbrella
ready for the worst downpour

Kałuże

written by: Janina Osewska

 

Wisławie Szymborskiej

 

dobrze z dzieciństwa pamiętam tę radość
kiedy latem padało i ciepłe strugi
niczym wstęgi łączyły niebo i ziemię

wybiegałam bez płaszcza i butów
podnosiłam ręce i trwałam
w równoległości padania i stania

stawałam się kroplą
wsiąkałam w głąb ziemi i parowałam
ku obłokom

gdy prześwit rozdzierał niebo
i jaśniały ołowiane kałuże
wstępowałam w tajemnicę ich bytu

ode mnie zależał spokój na powierzchni
brodziłam lub tylko poruszałam palcem
byłam twórcą kształtów mojego świata

niezależność i radość są jak parasol
gotowy na przyjęcie największej ulewy

Janina Osewska

Janina Osewska

Janina Osewska – poet and photographer. Graduated from the Bialystok University of Technology. Completed post-graduate studies at the University of Warsaw in the field of pedagogy and post-graduate studies at the Warsaw University of Technology in the field of computer science. A member of The Polish Writers Association and Academia Europea Sarbieviana.
Published four volumes of poetry: ‘W stronę ciszy’ (Eng. ‘Towards silence’, 2003), ‘Do czasu przyszłego’ (Eng. ‘Until the time to come’, 2007), ‘Tamto’ (Eng. ‘That’, 2015) and ‘Niebieska chwila’ (Eng. ‘Blue moment’, 2017). Her poems were published in numerous journals in the country and abroad. She has participated in international literary festivals in the US, Ireland and Lithuania. Her poems have been translated into English, German, Lithuanian, Czech and Ukrainian. She is a laureate of a Grand Prix (2004) and an award (2005) in the International Poetry Competition in the US. She was also shortlisted at Stokestown International Poetry Prize in Ireland in 2015. In 2017 she was granted a creative scholarship of the Podlaskie voivodeship marshal.
She is also engaged in photography.
She was born and lives in Poland (Augustów).
Janina Osewska

Latest posts by Janina Osewska (see all)