She and He. Fulfillment, poem by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

She and He. Fulfillment

She and He. Fulfillment

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

Our lips permeating
honey
in milky cans
of our bodies.

The taste of raspberries
at dawn
lifts us up.

Your flexible body
like an exclamation mark
next to my smile.

Together we write the summer.
Create the new world.

Ona i On. Dopełnienie

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Przenikamy ustami
miód
w mlecznych konwiach
ciał.

Smak malin
o brzasku
nas unosi.

Twoje giętkie ciało
jak wykrzyknik
obok mojego uśmiechu.

Piszemy razem lato,
stwarzamy nowy świat.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)