• Rate this poetry
Sending
User Review
5 (5 votes)

She Was Far Away

 written by: Eliza Segiet

@eliza.segiet

translated by: Artur Komoter

 

Somewhere
in the midst of the theatre of life
she sought shelter
to not return to the past.
She could not.
It followed her.

She could not forget
the pattering of German officers
and fear
is it today?

She hid in her
the past time
like a stone
holds onto eternity.

 

Była daleko

 

Gdzieś
pośród aktów teatru życia
szukała schronienia,
by nie wracać do przeszłości.
Nie umiała.
Ona szła za nią.

Nie mogła zapomnieć
stukotu niemieckich oficerek
i lęku
czy to już dzisiaj?

Skryła w sobie
miniony czas
jak kamień
zatrzymuje wieczność.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)

  • Brink - September 23, 2020
  • Desk - August 19, 2020
  • Soap - July 15, 2020
Read previous post:
Sidechained. The Failing Of Summer And The Coming Of Fall. by David Vaughan at Spillwords.com
Sidechained. The Failing Of Summer And The Coming Of Fall.

Sidechained. The Failing Of Summer And The Coming Of Fall. written by: David Vaughan @raistlinrev   I barely hear them...

Close