H(OUR) LIFE, poetry written by Deborah Jane at Spillwords.com

Staff

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the mind lurks evil.
Adult children
playing war.
Not the pretend one,
not the one for a moment,
the real,
bloody –
plague of death!

From the staff of life
sounds fell out,
remained
the rhythm of our memory.

Pięciolinia

written by: Eliza Segiet

 

W umyśle czai się zło.
Dorosłe dzieci,
bawiły się w wojnę.
Nie tę na niby,
nie tę na chwilę,
tylko prawdziwą,
krwawą –
plagę śmierci!

Z pięciolinii życia
wypadły dźwięki,
pozostał
rytm naszej pamięci.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)