H(OUR) LIFE, poetry written by Deborah Jane at Spillwords.com

Staff

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the mind lurks evil.
Adult children
playing war.
Not the pretend one,
not the one for a moment,
the real,
bloody –
plague of death!

From the staff of life
sounds fell out,
remained
the rhythm of our memory.

Pięciolinia

written by: Eliza Segiet

 

W umyśle czai się zło.
Dorosłe dzieci,
bawiły się w wojnę.
Nie tę na niby,
nie tę na chwilę,
tylko prawdziwą,
krwawą –
plagę śmierci!

Z pięciolinii życia
wypadły dźwięki,
pozostał
rytm naszej pamięci.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)