Sunflowers, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Sunflowers

Sunflowers

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the head was born a garden,
which still awaits for the smell.
What a beautiful one,
flowered in a harmony of colours.
Behind the enchanted gate,
open to sensation
stand
two drooping heads
of ripe sunflowers.
Bowing down likely
to love drifting in the distance.
The wind
shut the enchanted gates,
feeling insufficient.
It knew
that the garden can be made up,
and love
has to be felt.

Słoneczniki

written by: Eliza Segiet

 

W głowie urodził się ogród,
ale jeszcze czeka na zapach.
Jakiż on piękny,
ukwiecony harmonią kolorów.
Za zaczarowaną furtką,
otwartą na doznania
stoją
dwie chylące się głowy
dojrzałych słoneczników.
Chyba już kłaniały się
snującej z oddali miłości.
Wiatr
przymknął zaczarowane wrota,
czuł niedosyt.
Wiedział,
że ogród można wymyślić,
a miłość
trzeba poczuć.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)