A Woman’s Time written by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

A Woman’s Time

A Woman’s Time

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

Semiramis Gardens
float gently in the air,
moving their hips.
Carving openwork shapes
in petrified memory.
The sun dresses them
in the trendiest style
of nonchalance,
which suits them best.
Airy as an illusion
they are, in fact,
merely one of the Seven Wonders
of a woman’s shape
which smells like the oil
of the Biblical Shulamith.

CZAS KOBIETY

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Ogrody Semiramidy
unoszą się lekko w powietrzu,
poruszają biodrami.
Rzeźbią w skamieniałej pamięci
ażurowe kształty.
Słońce ubiera je
w najmodniejszy fason
nonszalancji,
w której tak im do twarzy.
Są delikatne jak złudzenie,
bo w istocie
są tylko jednym z siedmiu cudów
kształtu kobiety,
pachnącym jak olejek
biblijnej Sulamitki.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)