Pamięci, poetry written by Bogpan at Spilwords.com
Grant Whitt

Pamięci

Pamięci

written by: Bogpan

@panbog2

 

Pamięci
Karola Józefa Wojtyły

 

Mam dwóch braci – Polaków.
Ja sam jestem Bułgarem.
Kim jest nasz ojciec?
Panno Święta z Częstochowy!
Bogurodzico z Rożen!
Czy to ja do Ciebie strzelałem?
Ojcze!
Wołałem do Ciebie,
tak jak rzeczono,
byś Ojca Swego poprosił
o chleb
czy o rybę.
I Tyś mnie oczyścił.

Redemptor hominis

Latest posts by Bogpan (see all)