Siberian Vibes, a poem by Yvette Popławska at Spillwords.com
Jonathan Kemper

Siberian Vibes

Siberian Vibes

written by: Yvette Popławska

@YPoplawska

translated by: Thaddeus Hutyra

@teddy9999

 

I blow hot in the cold,
I squint my eyes
gently behind the lace
white carved curtains.

Silvery aurora
from behind the mountains,
the outer foreground of the arch,
in Monschau it emerges
with a landscape,
of the Siberian vibes.

Under the frosty caps,
the branches doze,
dreaming of spring.

In the winter dance
the sun shrouds the misty forests
humbly bent down
under the weight of the snow bed.

Górskie Klimaty

written by: Yvette Popławska

 

Ciepłem dmucham na zimno,
przymrużam oczy,
delikatnie zza koronkowej
kotary rzeźbionej bielą.

Srebrzysta zorza zza gór,
zewnętrznego przedpola łuku,
w Monschau wyłania się pejzażem,
syberyjskich klimatów.

Pod mroźnymi czapami,
drzemią konary,
śnią o wiośnie.

W zimowym tańcu,
słońce spowija zamglone lasy
pochylone pokornie pod
ciężarem śnieżnego posłania.

Latest posts by Yvette Popławska (see all)