The Paradox of Reality, poem by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com
Johannes Plenio

The Paradox of Reality

The Paradox of Reality

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

A beam of sunshine tenderly brightens
the inside of time.
You fill me up with your touch.
We know nothing of tomorrow.
A while in a stroke of eternity.

PARADOKS REALNOŚCI

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Promień słońca rozświetla czule
wnętrze czasu.
Dotykiem mnie wypełniasz.
Nie wiemy, co będzie jutro.
Chwila w muśnięciu nieskończoności.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)