Echo... a poem written by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

Echo…

Echo…

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

A soft heart
of Gołębia Street
like a pidgeon’s heart
moved and heard
from the writers’ benches
at Planty.
A flock of birds
headed by
the White Dove
runs by in a rush
of discussion.
A cloud of scattered words
sits on the Market Square,
soon the wind will arrange them
in literary images.
Joy feeds our memories
with daily bread.
Literary “Gołębnik”* lits up
with inaudible rustle
of lively discussions.
Bajkiewicz, the poet, will once more forget to
get older.
Our Alma Mater,
Mother Nourisher to our mind and soul
breathes deeply.

 

* Gołębnik – Headquarters of the Institute of Polish Philology in Gołębia Street in Cracow

Echo…

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Poruszone gołębie
serce
ulicy Gołębiej
słychać z ławek pisarzy
na Plantach.
Ptasia czereda
z Białą Gołębicą
na czele
przebiega w rozdyskutowanym
pędzie.
Chmura rozsypanych słów
przysiada na Rynku,
za chwilę wiatr ułoży je
w literackie miraże.
Radość chlebem powszednim
karmi nasze wspomnienia.
Literacki „Gołębnik”* ożywa
niesłyszalnym szmerem
ożywionych rozmów.
Poeta Bajkiewicz znów dziś zapomni się
zestarzeć.
Nasza Alma Mater,
Matka Karmicielka umysłu i duszy
oddycha głęboko.

 

* Gołębnik – Budynki Instytutu Filologii Polskiej przy ulicy Gołębiej w Krakowie

Gosha Kulisiewicz

Gosha Kulisiewicz

Małgorzata Kulisiewicz – the graduate of Film and Polish Literature Department at the Jagiellonian University in Cracow, author of film reviews and essays, articles in Catholic and history connected press, director of TV programmes in Cracow TV. She lives in Cracow. She published her short stories and poems in „Helicopter”, on the internet portal „Writers.pl”, in „Culture Newspaper”, „Lirydram” as well as in „The Drawer”, „Lamelli”, „Polish Daily”, „BregArt”, Internet portal „E-Writers”, in the „Horizon” Magazine, in the „Almanac of Poetry” during the competition „The Golden Metaphor” and „To the Golden Metaphor of Szczecin”, in the almanac on the 4th Julian Tuwim Poetry Competition, portal „New Thoughts” and other anthologies and almanacs. The author of poetry volumes: „Other Gods” and „Cat of Wittgenstein” and „Ironic Cookies” and the book of stories „dalEKOwzroczność.” In the group of final five authors in the „Big Format” competition in order to publish the second poetry volume. She was also classified to join the workshop „After Début” of the „Literary Office” in 2017.
Gosha Kulisiewicz

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)