Echo... a poem written by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

Echo…

Echo…

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

A soft heart
of Gołębia Street
like a pidgeon’s heart
moved and heard
from the writers’ benches
at Planty.
A flock of birds
headed by
the White Dove
runs by in a rush
of discussion.
A cloud of scattered words
sits on the Market Square,
soon the wind will arrange them
in literary images.
Joy feeds our memories
with daily bread.
Literary “Gołębnik”* lits up
with inaudible rustle
of lively discussions.
Bajkiewicz, the poet, will once more forget to
get older.
Our Alma Mater,
Mother Nourisher to our mind and soul
breathes deeply.

 

* Gołębnik – Headquarters of the Institute of Polish Philology in Gołębia Street in Cracow

Echo…

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Poruszone gołębie
serce
ulicy Gołębiej
słychać z ławek pisarzy
na Plantach.
Ptasia czereda
z Białą Gołębicą
na czele
przebiega w rozdyskutowanym
pędzie.
Chmura rozsypanych słów
przysiada na Rynku,
za chwilę wiatr ułoży je
w literackie miraże.
Radość chlebem powszednim
karmi nasze wspomnienia.
Literacki „Gołębnik”* ożywa
niesłyszalnym szmerem
ożywionych rozmów.
Poeta Bajkiewicz znów dziś zapomni się
zestarzeć.
Nasza Alma Mater,
Matka Karmicielka umysłu i duszy
oddycha głęboko.

 

* Gołębnik – Budynki Instytutu Filologii Polskiej przy ulicy Gołębiej w Krakowie

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)