Heart's Silence, a poem by Eliza Segiet at Spillwords.com
Ileana Skakun

Heart’s Silence

Heart’s Silence

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Swooned love
can only wait for its time.
So many years of heart’s silence
does not give hope for returns.

Yet unbelief
in what seemed
impossible
was a mistake.

After all, it is worth
loving people again.

Evil is not in everyone,
people still learn it.

One just has
to stop them
– show them the Human beauty.

Cisza Serca

written by: Eliza Segiet

 

Omdlała miłość
może tylko czekać na swój czas.
Tyle lat ciszy serca
nie daje nadziei na powroty.

A jednak niewiara
w to, co
wydawało się niemożliwe,
była błędem.

Przecież kiedyś warto znowu
pokochać ludzi.

Nie we wszystkich jest zło,
wciąż ludzie się go uczą.

Trzeba im tylko
to przerwać
– pokazać piękno Człowieka.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)