Heart's Silence, a poem by Eliza Segiet at Spillwords.com
Ileana Skakun

Heart’s Silence

Heart’s Silence

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Swooned love
can only wait for its time.
So many years of heart’s silence
does not give hope for returns.

Yet unbelief
in what seemed
impossible
was a mistake.

After all, it is worth
loving people again.

Evil is not in everyone,
people still learn it.

One just has
to stop them
– show them the Human beauty.

Cisza Serca

written by: Eliza Segiet

 

Omdlała miłość
może tylko czekać na swój czas.
Tyle lat ciszy serca
nie daje nadziei na powroty.

A jednak niewiara
w to, co
wydawało się niemożliwe,
była błędem.

Przecież kiedyś warto znowu
pokochać ludzi.

Nie we wszystkich jest zło,
wciąż ludzie się go uczą.

Trzeba im tylko
to przerwać
– pokazać piękno Człowieka.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)