Inscrutable, a poem by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com
Mrs Brown

Inscrutable

Inscrutable

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

Rolled by the wind,
tossed like broken
crumbs of dark notes.
Birds husk the lost
mute words.
And them? They are like witnesses,
lasting forever,
or at least as long as a few generations.
I put them gently
behind the wall of oblivion
on the grave of the one who died in the ghetto.
Living pebbles,
frozen tears of a saint.

Nieprzeniknione

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Toczy je wiatr,
rozrzuca jak rozbite
okruchy ciemnych nut.
Ptaki wyłuskują zagubione
nieme słowa.
A one są jak świadkowie,
trwają wiecznie,
a przynajmniej
tak długo jak kilka ludzkich pokoleń.
Kładę je delikatnie
za murem zapomnienia
na grobie zmarłego w getcie.
Żywe kamyki,
zastygłe łzy świętego.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)