Kontekst Zdarzeń, a poem by Katarzyna Dominik at Spillwords.com
Yuri Efremov

Kontekst Zdarzeń

Kontekst Zdarzeń

written by: Katarzyna Dominik

 

Bywają chwile kiedy
zaćmienie myśli
czas spopiela

Czytane zwrotkami
między wersami życia
bez wyrachowania
pojedyncze słowa
nic nie znaczące sylaby
pustych znaków zapytania
bezlitośnie słyszą ale nie czują

Z rezerwą
mimo wszystko
od początku do końca
po pierwsze i po drugie
a może równorzędnie
żądlą innych aż boli

Latest posts by Katarzyna Dominik (see all)