Word, poetry by Maciej Pająk at Spillwords.com
Thiébaud Faix

Word

Word

written by: Maciej Pająk (Matthew)

 

Word becomes flesh
A mighty weapon
Sneaky dagger and snake

Word faces silence
This is the meaning of its existence
The barren land is full of speech

Spit out
Swallowed
Scorching
Or deeply cold

Significant and unbearable
Ensures order or changes it

The word of Pilate – crucifies
Word may send you to the piles
However, it cannot crumble the wall
Both weak and powerful – is the speech

Word feels no shame
May bound you by oath
May swear you or forgive you
Word may be too talkative

Drowned out by a sounding cymbal
It still needs flying – like Ikarus
Shouted out like a chant in anger
Word is a breeding ground for trouble

Word was in the beginning
It gives the meaning
Sometimes is proud or motley
Too complicated and oddly

Word spins in the midst of lies
It masks itself with a mute
It juggles eloquently with irony
Speech will eternally last…

Słowo

written by: Maciej Pająk

 

Słowo staje się ciałem
Mocarnym orężem
Podstępnym sztyletem i wężem

Słowo stawia czoło ciszy
To sens jego istnienia
Pełna mowy jest jałowa ziemia

Wyplute
Przełknięte
Gorące
Przemarznięte

Doniosłe i nie do zniesienia
Porządek zapewnia i porządek zmienia

Słowo Piłata – winowajcę krzyżuje
Słowo na stosy wysyła
Muru jednak nie kruszy
W nim na równi słabość i siła

Wstydu nie czuje
Wiąże przysięgą
Przeklina i wybacza
Zbytnie gadulstwo – mordęgą

Zagłuszane brzmiącym cymbałem
Rwie się jak Ikar do lotu
Gniewnym wykrzyczane chorałem
Słowo wylęgarnią kłopotów

Słowo było na początku
Znaczeń nadawało
Zbyt dumne, pstrokate
Słowo – samochwałą!

Słowo pośród kłamstwa wiruje
Maskuje się niemowy wdziękiem
Ironią wymownie żongluje
Słowo wniebowzięte

Latest posts by Maciej Pająk (see all)