Empathetically, a poem by Agnieszka Kuśmierczuk at Spillwords.com

Empathetically

Empathetically

written & translated by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

Empathetically
I’m putting on your shoes
I walk through the same paths with heartstrings
I’m watching with your eyes
passing landscapes
(lights and shadows of rushing moments)
I can feel your emotions
rising from the soul like a butterfly into space
only then do I know
that I can say I understand you like no one
because I’m going the same way through my life

Empatycznie

written by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

Empatycznie
zakładam twoje buty
przemierzam z uczuciem te same ścieżki
spoglądam twoim wzrokiem
na mijane krajobrazy
(blaski i cienie pędzących chwil)
czuję twoje emocje
wyrywające się z duszy jak motyl w przestrzeń
dopiero wtedy wiem
że mogę powiedzieć-rozumiem cię jak nikt
bo idę przez życie taką samą drogą

Latest posts by Agnieszka K (see all)