Plastic Emotions, a poem by Agnieszka Kuśmierczuk at Spillwords.com

Plastic Emotions

Plastic Emotions

written & translated by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

plastic emotions
are grinning on the displays
they have to suffice instead of words
virtual landscapes scream brazenly
with enhanced colors
in the (un)real world
between enter and exit
even death with god there
instead of blowing out the candle
press delete for goodbye
phew I managed to click in memoriam

Plastikowe Emocje

written by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

plastikowe emocje
szczerzą gęby na wyświetlaczach
muszą wystarczyć zamiast słów
wirtualne pejzaże bezczelnie krzyczą
podrasowanymi barwami
w (nie)prawdziwym świecie
zawieszonym między enter i exit
tam nawet śmierć z bogiem
zamiast zdmuchnąć świecę
wciskają na pożegnanie delete
uff zdążyłam kliknąć in memoriam

Latest posts by Agnieszka K (see all)