Ku Sobie Samej, a poem by Yvette Popławska at Spillwords.com
Farrinni

Ku Sobie Samej

KU SOBIE SAMEJ

written by: Yvette Popławska

@YPoplawska

 

Potknęłam się o swoje drugie ja
w przedsionku spichlerza poezji
spotkałam swój cień
na kartce papieru
taka delikatna nieśmiałość
pokorna i pełna ogłady
tylko żal
iż tak sporadycznie
mijam się z nią
w drugim swoim obliczu

A na imię
ma właśnie poezja
przyodziana
szatą myśli
otulona
szalem twórczości

Do najgłębszego zakamarka w sercu
eskalując
w codziennym świecie
wersetami złotopiórej poezji
lawirując
wśród płynności poematu słów
w prozę życia trafia …

Latest posts by Yvette Popławska (see all)