Mr. A, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Lysander Yuen

Mr. A

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

an intellectual tsunami
took the future too quickly
it’s different now
it’s not like it was
erased memories
lost dreams
day after day
hour by hour
feeding time

Pan A

written by: Eliza Segiet

 

intelektualne tsunami
zbyt szybko zabrało przyszłość
już jest inaczej
nie jest tak jak było
wymazane wspomnienia
utracone marzenia
dzień po dniu
godzina po godzinie
czas karmienia

Latest posts by Eliza Segiet (see all)