Mr. A, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Lysander Yuen

Mr. A

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

an intellectual tsunami
took the future too quickly
it’s different now
it’s not like it was
erased memories
lost dreams
day after day
hour by hour
feeding time

Pan A

written by: Eliza Segiet

 

intelektualne tsunami
zbyt szybko zabrało przyszłość
już jest inaczej
nie jest tak jak było
wymazane wspomnienia
utracone marzenia
dzień po dniu
godzina po godzinie
czas karmienia

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)