My World written by Eliza Segiet at Spillwords.com

My World

My World

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

I understood a lot.
Now I know
that not soon enough.
Instead of dealing with the family,
I was thinking
only of the problems
faced by those,
who appeared in the newspapers,
in the annals of crime.
Although I did not know them, I lived
their lives.
And when I could help someone
– I did not help.

“Honey, I’m leaving”

she whispered.
I wondered where she was going.

I could not break away from the news.
Something happened again!
Probably an accident!

Now I know
– she did not go out.
She left.
And I know she will not come back.

 

Mój świat

 

Wiele zrozumiałem.
Teraz wiem,
że zbyt późno.
Zamiast zajmować się rodziną,
myślałem
tylko o problemach
tych,
którzy zaistnieli w gazetach,
w kronikach kryminalnych.
Choć ich nie znałem, żyłem
ich życiem.
A kiedy mogłem pomóc człowiekowi
– nie pomogłem.

“Kochanie, odchodzę”

szepnęła.
Zastanowiłem się, gdzie wychodzi.

Nie mogłem oderwać się od wiadomości.
Coś znowu się działo!
Chyba jakiś wypadek!

Teraz wiem
– ona nie wyszła.
Odeszła.
I wiem, że nie wróci.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)