Other written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Other

Other

 written by: Eliza Segiet

@eliza.segiet

translated by: Artur Komoter

 

On the cadaverous hand
the inarticulate armbands
with the Star of David said:

here goes the Other.

The pronounced one in the crowd
whispered:

those who protect me –
let me keep
my dignity

but he wondered
whether life
is good –
not worse than death?

 

Inny

 

Na wynędzniałej ręce
nieme opaski
z Gwiazdą Dawida mówiły:

idzie Inny.

Ten wyrazisty w tłumie
szeptał:

ci, co mnie chronicie –
pozwólcie zachować
moją godność

ale zastanawiał się
czy życie
jest dobrem –
nie gorszym od śmierci?

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)