Piercing, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Piercing

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

Among people pierce
unrecognizable shadows,
but sometime in the light
they will cease to be just them.
It may turn out
that we are
part of the resurrected world.

Long ago, the mourned
are among us.

Przenikanie

written by: Eliza Segiet

Pomiędzy ludźmi przenikają
nierozpoznawalne cienie,
lecz kiedyś w świetle
przestaną być tylko nimi.
Może okazać się,
że jesteśmy
częścią zmartwychwstałego świata.

Dawno temu opłakani
są pośród nas.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)