Rebellious, a poem written by Agnieszka Kuśmierczuk at Spillwords.com

Rebellious

Rebellious

written & translated by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

In the hat aslant
I’m racing with life
running against the stream
because I want to
I’ve always been
I am
and I will be rebellious
although
you probably would rather
prefer good girls
without a backbone
I will not say I’m sorry
due to
your disappointment
but I won’t be
the nodding puppet
with vaseline lips
remember
poets are the only spirits
whose wings were not taken away
that’s why
they love freedom so much

Niepokorna

written by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

W czapce na bakier
ścigam się z życiem
biegnąc pod prąd
bo tak chcę
zawsze byłam
jestem
i będę niepokorna
chociaż
zapewne wolałbyś
grzeczne dziewczynki
bez kręgosłupa
nie powiem że mi przykro
z powodu
twojego rozczarowania
ale nie będę
przytakującą marionetką
z wazelinowymi ustami
pamiętaj
poeci to jedyne duchy
którym nie odebrano skrzydeł
dlatego
tak kochają wolność

Latest posts by Agnieszka K (see all)