Soul Singing, a poem by Grażyna Misiaszek at Spillwords.com
Inspa Makers

Soul Singing

Soul Singing

written by: Grażyna Misiaszek

 

When happiness fills you and your soul
You want to announce it to the whole world
Because then you are drowning in joy
You want to share a heart of love.

A scream breaks out like a wounded flame
From the whole heart flies through the sky
Let the stars, heaven and earth know
About this wonderful idyll of God.

Let it bounce, echo may spread
Bliss blooms and the soul sings
Until there is no voice to shout with joy
So this euphoria with wings of happiness.

You feel light as a gust of wind
You dance and dance, you know what you feel
You laugh, you scream and you cry
You cannot believe you are finally alive.

Śpiew Duszy

written by: Grażyna Misiaszek

 

Gdy szczęście duszę przepełnia całą
Całemu światu pragniesz ogłosić
Bo wtedy cała radością toniesz
Chcesz się podzielić sercem miłości.

Krzyk się wyrywa jak ranny płomień
Z serca całego leci przestworzem
Niech wiedzą gwiazdy, niebo i ziemia
O tej wspaniałej idylli Bożej.

Niech się odbija, echem roznosi
Błodość rozkwita a dusza śpiewa
Aż głosu braknie krzyczeć radością
Więc tej euforii skrzydeł potrzeba.

Czujesz się lekka jak podmuch wiatru
Tańczysz i pląsasz i wiesz co czujesz
Śmiejesz się cieszysz, krzyczysz i płaczesz
Nie możesz uwierzyć w to że wreszcie żyjesz

Latest posts by Grażyna Misiaszek (see all)