Summer on Pine Street, poetry written by Wieslaw W Falkowski at Spillwords.com
Dewang Gupta

Summer on Pine Street

Summer on Pine Street

written by: Wieslaw W Falkowski

@wfalko

translated by: Renata Hildich

 

this summer
in Northchurch parish
on Pine Street
the Sun
like anywhere else on Earth
sets once a day

here however it is in a hurry
to choose from the colour palette
the most beautiful hues
and with the remnants of light
to paint
every day a different perfect picture at dusk
and leave the residents of
the local microcosm
with a purple glow under their eyelids for the whole night
until the moment
when at dawn
the sky will light up again

Lato na Sosnowej

written by: Wieslaw W Falkowski

 

tego lata
w parafii Northchurch
na ulicy Sosnowej
słońce
jak w każdym innym miejscu na ziemi
zachodzi tylko raz dziennie

tutaj jednak spieszy się
przed zachodem
by wybrać z palety barw
kolory najpiękniejsze
i resztkami światła
namalować o zmierzchu
każdego dnia inny
doskonały obraz
i zostawić mieszkańców
tutejszego mikrokosmosu
z purpurowym blaskiem pod powiekami
na całą noc
aż do chwili
gdy o świcie
znowu zapali się niebo

Latest posts by Wieslaw W Falkowski (see all)