The Raft, a poem written by Marian Rodziewicz at Spillwords.com

The Raft

written by: Marian Rodziewicz

translated by: Thaddeus Hutyra

 

From the raft carried
By the current of the river
I see in the mist
The opposite shore.

Images lose
Their colours, sharpness
I will not be able
To see anything new.

I know I will make it
With luggage of matters
To be incinerated.

But when…
I do not know
And this knowledge
Is redundant.

My journey a whim of time
It will end up at dusk
After which the night
In a stony dream
And
In oblivion.

The river rafts keep flowing.

Tratwa

written by: Marian Rodziewicz

 

z tratwy niesionej prądem rzeki
brzeg przeciwległy
w oparach mgły dostrzegam
obrazy tracą kolor ostrość
już nic nowego ujrzeć nie zdołam
wiem że dopłynę
z bagażem spraw do spopielenia
lecz kiedy…
tego nie wiem
i wiedza ta jest zbędna

kaprysem czasu moja podróż
zakończy się o zmierzchu
po którym noc
w kamiennym śnie
i
zapomnienie

a tratwy rzeką ciągle płyną

Latest posts by Marian Rodziewicz (see all)