The Raft, a poem written by Marian Rodziewicz at Spillwords.com

The Raft

written by: Marian Rodziewicz

translated by: Thaddeus Hutyra

 

From the raft carried
By the current of the river
I see in the mist
The opposite shore.

Images lose
Their colours, sharpness
I will not be able
To see anything new.

I know I will make it
With luggage of matters
To be incinerated.

But when…
I do not know
And this knowledge
Is redundant.

My journey a whim of time
It will end up at dusk
After which the night
In a stony dream
And
In oblivion.

The river rafts keep flowing.

Tratwa

written by: Marian Rodziewicz

 

z tratwy niesionej prądem rzeki
brzeg przeciwległy
w oparach mgły dostrzegam
obrazy tracą kolor ostrość
już nic nowego ujrzeć nie zdołam
wiem że dopłynę
z bagażem spraw do spopielenia
lecz kiedy…
tego nie wiem
i wiedza ta jest zbędna

kaprysem czasu moja podróż
zakończy się o zmierzchu
po którym noc
w kamiennym śnie
i
zapomnienie

a tratwy rzeką ciągle płyną

Marian Rodziewicz

Marian Rodziewicz

Marian Rodziewicz dzieciństwo i młodość spędził na Podlasiu, w krainie której, do dziś pielęgnowane są tradycje wielokulturowego dziedzictwa. Tam zrodziła się fascynacja światem, człowiekiem a nade wszystko, przyrodą. Tym wartością pozostaje wierny. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ugruntowały na zawsze, trwały związek z malarstwem, muzyką, literaturą i poezją. Sztuka stała się treścią życia a miasto Kopernika, jego drugim domem. Do pierwszego autorskiego wydania, które ukazało się nakładem Wydawnictwa MAMIKO / 2020 / a zatytułowane MIASTO ZAPOMNIENIA, zostały wybrane wiersze z ostatnich kilku miesięcy które zrodziły się pod wpływem traumatycznych losowych zdarzeń. Autor brał udział w wielu wydanych antologiach; między innymi w POLSKO – WŁOSKIM MOŚCIE POETYCZNYM, Mediolan 2020, w kilku tomach DZIEŁA ZBIOROWEGO 'BOSKI CHÓR' Autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, Printed in the USA, 2018 – 2020. Kilka utworów opublikował w antologii poetów współczesnych Nr. 11, Wydawnictwo Astrum 2018 oraz w tym samym roku w ASPEKTACH FILOZOFICZNO – PROZATORSKICH, a następnie w KALEJDOSKOPIE MYŚLI, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019, w PERON LITERACKI, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019 oraz w PISZĘ CO CZUJĘ..., również Koszalin 2019, KryWaj. Poezja... to księżniczka literatury – tak twierdzi Marian Rodziewicz.
Marian Rodziewicz

Latest posts by Marian Rodziewicz (see all)