Trudna Miłość, a poem by Marian Rodziewicz at Spillwords.com
Sean Robertson

Trudna Miłość

Trudna Miłość

written by: Marian Rodziewicz

 

Sen Caravaggia, czy potępiony?
Talent dla Boga, miłość w ukryciu
Przeciwne sobie, jego dwie strony
Miłość mistyczna, namiętność szalona…
Dziś gdy ty jesteś, jak on naznaczony
Kuszony rozkoszą i losem krzywdzony
Nie znajdziesz prawdy, ani przyczyny…
Tylko pytania bez odpowiedzi…
Ile w tym winy i za co kara…
Dlaczego dotyk młodego celnika
Daje mu zawsze zadowolenie
Posąg Dawida Michała Anioła
Jest wzorcem jego sennego pragnienia
Pytań jest dużo i więcej zwątpienia
Na które nie masz wytłumaczenia
Serce na przekór i wbrew wszystkiemu
iluzją podąża… pytasz ku czemu?
Ku ciągłej gonitwie za ideałem?
Ku nowym nieznanym wciąż pożądaniom?
Ku wiecznej pogoni za niespodzianką
Za fantem który jest zawsze pusty…
Nie ma tam szczęścia, nie ma wygranej
Tam los ironii, zemsta natury…
Jak pojąć dramat, takiego człowieka
Któremu miłość choć jest pisana
Lecz prozą życia nie będzie mu dana
Wielka namiętność, walka, udręka
Uczucia wzniosłe, świadomość klęski
Czas fascynacji niezmiernie krótki
To miłość trudna i bardzo samotna
Zostaje tylko niezmienne pragnienie
Że może jutro, a może nigdy
Cud się wydarzy i wszystko zmieni
Czy trzeba czekać jak na Godota?

***

Wyruszyć w podróż, śladem Ikara
Niech miłość weźmie spieniona fala!!!

 

NOTE FROM THE AUTHOR:

Poem zainspirowany Poezją A. Rimbaud

Marian Rodziewicz

Marian Rodziewicz

Marian Rodziewicz dzieciństwo i młodość spędził na Podlasiu, w krainie której, do dziś pielęgnowane są tradycje wielokulturowego dziedzictwa. Tam zrodziła się fascynacja światem, człowiekiem a nade wszystko, przyrodą. Tym wartością pozostaje wierny. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ugruntowały na zawsze, trwały związek z malarstwem, muzyką, literaturą i poezją. Sztuka stała się treścią życia a miasto Kopernika, jego drugim domem. Do pierwszego autorskiego wydania, które ukazało się nakładem Wydawnictwa MAMIKO / 2020 / a zatytułowane MIASTO ZAPOMNIENIA, zostały wybrane wiersze z ostatnich kilku miesięcy które zrodziły się pod wpływem traumatycznych losowych zdarzeń. Autor brał udział w wielu wydanych antologiach; między innymi w POLSKO – WŁOSKIM MOŚCIE POETYCZNYM, Mediolan 2020, w kilku tomach DZIEŁA ZBIOROWEGO 'BOSKI CHÓR' Autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, Printed in the USA, 2018 – 2020. Kilka utworów opublikował w antologii poetów współczesnych Nr. 11, Wydawnictwo Astrum 2018 oraz w tym samym roku w ASPEKTACH FILOZOFICZNO – PROZATORSKICH, a następnie w KALEJDOSKOPIE MYŚLI, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019, w PERON LITERACKI, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019 oraz w PISZĘ CO CZUJĘ..., również Koszalin 2019, KryWaj. Poezja... to księżniczka literatury – tak twierdzi Marian Rodziewicz.
Marian Rodziewicz

Latest posts by Marian Rodziewicz (see all)