TO THE MALE CHAUVINIST, poetry by Izabella T. Kostka at Spillwords.com
Valon Esati

TO THE MALE CHAUVINIST

TO THE MALE CHAUVINIST

against violence on women

written by: Izabella T. Kostka

 

I will not be a carousel for your pleasure,
I won’t let you get on to entertain the members.
Buy a rocking horse instead
but don’t ride my body
because you will fall, breaking your legs.

Every woman is a temple,
before entering
take off your shoes
and wash your conscience.

AL MASCHILISTA

contro la violenza sulle donne

written by: Izabella T. Kostka

 

Non sarò una giostra per il tuo piacere,
non ti lascerò salire sopra per intrattenere i membri.
Compra piuttosto un cavallo a dondolo
ma non cavalcare il mio corpo
perché cadrai, spezzando le gambe.

Ogni donna è un tempio,
prima di entrare
togli le scarpe
e lavati la coscienza.

DO MĘSKIEGO SZOWINISTY

przeciwko przemocy w stosunku do kobiet

written by: Izabella T. Kostka

 

Nie będę karuzelą dla twej przyjemności,
nie pozwolę ci na nią wsiadać by zabawić członki.
Kup sobie konia na biegunach
a nie ujeżdżaj mego ciała,
bo spadniesz szybko i połamiesz nogi.

Kobieta to świątynia,
zanim do niej wejdziesz
ściągnij buty,
i umyj sumienie.

Latest posts by Izabella T. Kostka (see all)