This Life, a poem written by Izabella T. Kostka at Spillwords.com
Vikas Anand Dev

This Life

written by: Izabella T. Kostka

 

This life is so beautiful
but without a merciful soul,
took off when the seed opened
in the cozy Mother’s womb,
destined to the disturbance
between the rails of the earthly path,
clings to tangled threads
hanging on the ravine of fate.

This life so short
and without an infallible soul
wanders like a homeless
between joys and modern pains,
drugged by profit and power
drifts on the error’s bend,
emptied like a glass of vodka
at the last drunkenness of goodbye.

This life so ours
but judged by others,
buffered on crowded ring roads
on the journey to the Unknown.

Questa Vita

written by: Izabella T. Kostka

 

Questa vita così bella
ma senz’anima misericordiosa,
decollata al dischiudersi del seme
nell’accogliente ventre materno,
destinata all’inquieto turbamento
tra le rotaie del terrestre traguardo,
aggrappata agli aggrovigliati fili
pendenti sul burrone del destino.

Questa vita così breve
e senz’anima infallibile,
vagabonda come un barbone
tra gioie e pene moderne,
drogata dal lucro e dal potere,
sbandata sulle curve degli errori,
svuotata come un bicchiere di vodka
all’ultima sbronza di “addio”.

Questa vita così nostra
ma dagli altri giudicata,
tamponata sulle affollate tangenziali
nel viaggio verso l’Ignoto.

To życie

written by: Izabella T. Kostka

 

To życie jest takie piękne
ale bez litościwej duszy,
poczęte z ziarna co się otworzyło
w przytulnym matczynym łonie,
zatrwożone na szynach ziemskiej podróży,
przywiązane do splątanych drutów
wiszących nad przepaścią losu.

To życie jest takie krótkie
i bez nieomylnej duszy,
błąka się jak kloszard
między radością a współczesnym bólem,
odurzone zyskiem i siłą
dryfuje na zakrętach błędów,
opróżnione jak kieliszek wódki
po ostatnim pożegnalnym pijaństwie.

To życie jest nasze
ale osądzane przez innych,
wykolejone na zatłoczonych obwodnicach
w drodze do Nieznanego.

Latest posts by Izabella T. Kostka (see all)