Today Immediately Forever, poetry by Irena Ewa Idzikowska at Spillwords.com

Today Immediately Forever

Today Immediately Forever

written by: Irena Ewa Idzikowska

translated by: Artur Komoter

 

if love
then absolutely today
let the impatience wait no longer
if faith
then immediately
let the heart not perish without it
if hope
then forever
let the corners not be filled with void

if thou art a pearl
let the tears flow far
if a pearl thou art

let the corners not be filled with void
if hope
then forever
let the heart not perish without it
if faith
then immediately
let the impatience wait no longer
if love
then absolutely today

Dziś Zaraz Zawsze

written by: Irena Ewa Idzikowska

 

jeśli miłość
to koniecznie dziś
niech dłużej nie czeka niecierpliwość
jeśli wiara
to od zaraz
niech serce bez niej nie kona
jeśli nadzieja
to na zawsze
niech kątów nie wypełnia pustka

jeśliś jest perłą
niech łzy popłyną daleko
jeśliś perłą jest

niech kątów nie wypełnia pustka
jeśli nadzieja
to na zawsze
niech serce bez niej nie kona
jeśli wiara
to od zaraz
niech dłużej nie czeka niecierpliwość
jeśli miłość
to koniecznie dziś

Latest posts by Irena Ewa Idzikowska (see all)