Lonely Loneliness, a poem by Irena Ewa Idzikowska at Spillwords.com

Lonely Loneliness

Lonely Loneliness

written by: Irena Ewa Idzikowska

translated by: Artur Komoter

 

pure white
foggy mist
lonely loneliness
imbrues with bare feet
clothed in a robe of innocence
wields the bouquet in its hands like a sabre
meanders cross in the river of dreams
dreams memories dreams
the earth breathes intensively
in moisture it settles on the eyelash
you hear it fall
loudly soaring
a spark
hope has gone slightly pale
in a robe of innocence clothed
with bare feet imbrues
lonely loneliness

SAMOTNOŚĆ SAMOTNA

written by: Irena Ewa Idzikowska

 

biała biel
mglista mgła
samotna samotność
bosymi stopami broczy
odziana w niewinności suknię
bukiet dzierży w dłoniach jak szablę
przecinają się meandry w snów rzece
marzenia wspomnienia marzenia
oddycha ziemia intensywnie
wilgocią osiada na rzęsie
słyszysz jak opada
głośno szybując
iskra
nadzieja pobladła nieco
w niewinności suknię odziana
broczy bosymi stopami
samotność samotna

Одиночество Oдиноко

written by: Irena Ewa Idzikowska

translated by: Anahit Hakobyan

 

белая белизна
туманный туман
одиночество одиноко
босыми ногам кровоточит
одетая в платье невинности
букет держит в руках как саблю
пересекаются меандры в реке снов
мечты воспоминания мечты
земля дышит интенсивно
влажностью оседает на реснице
слышишь как опадает
громко скользя
надежда немного побледнела
одетая в невинности платье
кровоточит босыми ногам
одиночество одиноко

Latest posts by Irena Ewa Idzikowska (see all)