Adventure, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Adventure

Adventure

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Between the Panamanian Passage,
the surrounding water,
fragments of ancient civilization,
nature stronger than man.

Waterfalls attract the curious,
they show
their strength and powerlessness
of the human
towards them.

Emerging from the mists
variegated rocks,
sometimes in the sun
glisten with not one rainbow.
A surfy water storm
awakens the imagination.
How many people saw it,
How many more will see?

Gardens
floating on the lakes delight.

A lot to write about this part of the world…
It’s better to experience it.

In the past, El Dorado was sought for
today
– hello, adventure
on the ledge behind the great water.

Przygoda

written by: Eliza Segiet

 

Pomiędzy Przesmykiem Panamskim,
dookolną wodą,
okruchy dawnej cywilizacji,
przyroda silniejsza od człowieka.

Wodospady przyciągają zaciekawionych,
pokazują
swoją siłę i bezsilność człowieka
wobec nich.

Wyłaniające się z mgieł
różnobarwne skały,
czasem w słońcu
mienią się niejedną tęczą.
Spieniona burza wodna
rozbudza wyobraźnię.
Ile osób to widziało,
ile jeszcze zobaczy?

Pływające
na jeziorach ogrody zachwycają.

Wiele by pisać o tej części świata…
Lepiej jej doświadczyć.

Dawniej poszukiwano El Dorado,
dzisiaj
– witaj, przygodo
na skalnej półce z tyłu wielkiej wody.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)