Adventure, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Adventure

Adventure

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Between the Panamanian Passage,
the surrounding water,
fragments of ancient civilization,
nature stronger than man.

Waterfalls attract the curious,
they show
their strength and powerlessness
of the human
towards them.

Emerging from the mists
variegated rocks,
sometimes in the sun
glisten with not one rainbow.
A surfy water storm
awakens the imagination.
How many people saw it,
How many more will see?

Gardens
floating on the lakes delight.

A lot to write about this part of the world…
It’s better to experience it.

In the past, El Dorado was sought for
today
– hello, adventure
on the ledge behind the great water.

Przygoda

written by: Eliza Segiet

 

Pomiędzy Przesmykiem Panamskim,
dookolną wodą,
okruchy dawnej cywilizacji,
przyroda silniejsza od człowieka.

Wodospady przyciągają zaciekawionych,
pokazują
swoją siłę i bezsilność człowieka
wobec nich.

Wyłaniające się z mgieł
różnobarwne skały,
czasem w słońcu
mienią się niejedną tęczą.
Spieniona burza wodna
rozbudza wyobraźnię.
Ile osób to widziało,
ile jeszcze zobaczy?

Pływające
na jeziorach ogrody zachwycają.

Wiele by pisać o tej części świata…
Lepiej jej doświadczyć.

Dawniej poszukiwano El Dorado,
dzisiaj
– witaj, przygodo
na skalnej półce z tyłu wielkiej wody.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)