A Bite Out Of Time written by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

A Bite Out Of Time

A Bite Out Of Time

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

Once in Krakow:
“Little drops of heaven”
– angels from behind non-existent borders
of endurance.
used to eat there.
In “The Beautiful Dog”
poets used to sip the words
of destiny’s lips.
In “The Herring Embassy” witches
would smoke Marlboro
and fly a charter yacht of poetry
straight to the Moon,
where sorcerer Twardowski
used to bake
lunar croissants.
Wawel Dragon burst with laughter,
not from overeating.

Nadgryziony czas

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Niegdyś w Krakowie:
„Raj czyli niebo w gębie”
– jadały tu anioły zza nieistniejących granic
wytrzymałości.
W „Pięknym Psie”
poeci spijali słowa
z ust przeznaczenia.
W „Ambasadzie śledzia” czarownice
paliły Marlboro
i leciały wyczarterowanym jachtem poezji
wprost na Księżyc,
gdzie Twardowski wypiekał
lunarne rogaliki.
Smok pękł ze śmiechu,
nie z przejedzenia.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)