Cosmic Clock, a poem by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com
Ashish Kumar Senapati

Cosmic Clock

Cosmic Clock

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

the seconds they brew
like years
heavy
slow
infinitely difficult

we’re stuck in them
reality
like a boulder

hold on for a moment longer
live for a few seconds
focus on the here and now
survive chaos and death

a time of war
is measured differently

Kosmiczny Zegar

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

sekundy które warzą
jak lata
ciężkie
powolne
nieskończenie trudne

utknęliśmy w nich
rzeczywistość
jak głaz

wytrzymać jeszcze chwilę
żyć choć kilka sekund
skupić się na tu i teraz
przetrwać chaos i śmierć

czas wojny
odmierza się inaczej

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)