Monotony written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Monotony

Monotony

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

She broke down the monotony of life,
thoughts she turned into words,
words into deeds,
on the ring she engraved a farewell.

Now her heart like a fortepiano
looks for a tuner.

Monotonia

written by: Eliza Segiet

 

Przełamała monotonię życia,
myśli zamieniła w słowa,
słowa w czyny,
na obrączce wygrawerowała pożegnanie.

Teraz jej serce jak fortepian
szuka stroiciela.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)