Oh, This of Mine, a poem by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

Oh, This One of Mine…

Oh, This One of Mine…

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

pushed off the kerb
spit on
burdened with someone else’s guilt
by ever demanding
moaners

white and red
broken-winged
she rubbed her eyes
with astonishment

they have even stolen
her honour

Ach Ta Moja…

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

zepchnięta z krawężnika
opluta
obarczona nie swoją winą
przez wiecznie roszczeniowych
narzekaczy

z połamanymi skrzydłami
biało-czerwona
przetarła ze zdziwienia
oczy

nawet jej honor
ukradli

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)